SU Tool

Boxen maken met de Envelope Punch Board van Stampin' Up!


De Envelope Punch Board is bedoeld voor het maken van een envelop. Echter, het is ook mogelijk om een kleine box (doosje) hier mee te maken. Op deze pagina kun je bereken hoe groot je papier daarvoor moet zijn en waar je moet punchen en scoren. De werkwijze wijkt af van het maken van een envelope dus lees hieronder goed de beschrijving.

Teken eerst voor jezelf de box zoals je hem wilt hebben met de opening aan de bovenzijde, zie een voorbeeld tekening hier onder.Bepaal zelf hoe groot de box moet worden. Vul vervolgens deze maten hier onder de in mm of inches in. Houdt hierbij goed in de gaten wat in de tekening de diepte, breedte en hoogte is. Klik na het invoeren op "Bereken" en gebruik de maten die onder in de pagina verschijnen. Lees de aanwijzingen onder de bereking goed voordat je gaat punchen en scoren.

Diepte in mm

Breedte in mm

Hoogte in mm

mm inchesWerkwijze


Indien de berekening is gedaan ga je als volgt te werk.

  • Knip eerst een vierkant vel papier met een lengte en een breedte te grootte van het berekende papierformaat.

  • Kijk goed naar onderstaande tekening en geef denkbeeldig elke zijde een nummer zoals hier onder is aangegeven. Zorg eerst dat "zijde 1" bovenaan ligt. Score en punch p1. Score en punch daarna p2.

  • Draai het papier 180 graden met de klok mee zodat "zijde 2" bovenaan ligt. Score en punch op dezelfde wijze p1 en p2.

  • Draai het papier nu 90 graden terug tegen de klok in naar "zijde 3". LET OP: Draai nu het papier om zodanig dat zijde 3 nog steeds bovenaan ligt, maar dat de rechterkant de linkerkant is geworden en andersom. Score wederom p1 en p2. Waarschijnlijk is de lijn al gescored en hoef je alleen te punchen.

  • Draai nu het papier nu weer 180 graden met de klok mee zodat "zijde 4" bovenaan ligt. Score voor de laatste keer p1 en p2. Waarschijnlijk is de lijn al gescored en hoef je alleen te punchen.
Indien alles goed is verlopen zie je nu soortgelijke vouwen in het papier als in de tekening hier onder. Hoogstwaarschijnlijk zijn nog niet alle lijnen gescored (dat hangt af van de gekozen maten van de box).

Dit lossen we eenvoudig op als volgt.
Doe voor alle zijden elke punch onder de punch/stans zodanig dat de uitstekende punt van de punch precies gelijk loopt over een scorelijn. Ontbreekt nu de scorelijn die je met de punchboard kan scoren, score deze dan. Ga op deze manier alle punches af.

Het resultaat is nu dat alle scorelijnen er staan en je soortgelijke vouwlijnen ziet als het voorbeeldje hier onder. Vouw nu alle vouwlijnen, en zet het doosje in elkaar.

Veel plezier ermee!